Stikkord: helligdager

Spanske helligdager

Det finnes flere dager på den spanske kalenderen som er helligdager, enten det dreier seg om nasjonale, regionale eller lokale festdager. De følgende helligdagene gjelder for hele landet i år 2014: 1. januar, nyttårsdag. 6. januar, herrens åpenbaring. 17. april, skjærtorsdag (i hele Spania med unntak av Catalonia og Valencia-regionen). 18. april, langfredag. 1. mai,